Eğitim, İnovasyon, Girişimcilik

Komite Adı: Eğitim, İnovasyon, Girişimcilik
Komite Başkanı: Ayşe Banu ÇAYCI

Komite Üyeleri: Şenay ÖZDEMİR, Sevilay İMRE, Meltem KOCA, Seren Yıldız ÖZTÜRK, Alev Tiritoğlu, Ayşegül ÇAKMAK, Canan KARALAR, Ebru ÖZ, Yurdum HASGÜL, Güzin KIRSAÇLIOĞLU, Alev TİRİTOĞLU, Ayşegül BULUT, Saime KOCABAY, Zehra HAZER, Yıldız MİT KARAOSMANOĞLU

Komite Amacı: KAİSDER’in eğitim, girişimcilik ve inovasyon çalışmaları ile bilinirliğini arttırmak ve    etkinliğini güçlendirmek üzere aşağıdaki çalışmaları kendine amaç edinmiştir.

  • Ülkemizde girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak
  • Girişimcilik ve inovasyon çalışmalarını planlamak
  • Sivil toplum kuruluşları, sanayiciler, üniversiteler, kamu ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği yapmak suretiyle girişimciliği geliştirici önerileri derlemek, ortak etkinlikler düzenlemek, projeler yürütmek,
  • Okullarımızda Girişimcilik eğitimlerinin yaygınlaştırılmasına destek olmak amaçlı önerilerde bulunmak
  • Kişisel gelişim, iş geliştirme ve toplumsal konularda üyelerin ve erişilebilecek diğer kişilerin beklentilerini karşılayacak eğitimleri araştırmak ve  düzenlemek