Kurumsal İletişim

Komite Adı: Kurumsal İletişim
Komite Başkanı: Mehlika Gider

 

Komite Üyeleri: Bahar ALBAN

Komite Amacı: Kaisder’in stratejik hedefleri doğrultusunda tüm iletişim süreçlerinin entegre bir şekilde yönetilmesini sağlamakla yükümlüdür. Komitemiz, derneğimizin hedeflerinin gerçekleşmesinde oluşturduğu iletişim dili ve stratejileri ile etkin bir rol üstlenmiştir.