Üye İlişkileri

Komite Adı: Üye İlişkileri
Komite Başkanı: Meral Güler

Komite Üyeleri: Yıldız MİT KARAOSMANOĞLU, Emel USLU ATİK, Hale ÇINAR